Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17707
Title: Тестові завдання з навчальної дисципліни «Історія України»: методична розробка для проведення поточного контролю знань студентів денної форми навчання спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія»
Authors: Кіндрачук, Надія Мирославівна
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Тестові завдання з навчальної дисципліни «Історія України»: методична розробка для проведення поточного контролю знань студентів денної форми навчання спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» / укладач : Н. М. Кіндрачук. Івано-Франківськ : НАІР, 2023. 80 с.
Abstract: Методична розробка містить тестові завдання з усіх періодів історії України: від стародавньої історії до історії України в умовах незалежності. Тестові завдання чітко сформульовані, мають по три – чотири варіанти відповіді, один із яких є правильним. На сторінках пропонованого методичного видання також подано перелік контрольних питань, термінологічний словник, список рекомендованої літератури тощо. Методична розробка є змістовним дидактичним матеріалом для перевірки засвоєних знань студентів, отриманих під час вивчення (повторення) тем, зокрема тих, що виносяться на самостійне опрацювання, при підготовці до модульного контролю та іспиту. Для студентів та викладачів вищих навчальних закладів, а також усіх тих, хто цікавиться історією України.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17707
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
МЕТОДИЧКА 3 ЦІЛА _друк.pdf876.45 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.