Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/17745
Title: Збереження біорізноманіття та комплексна модель орнітоіндикації техногенно-порушених і природних екосистем Карпатського регіону
Other Titles: Afety of biodiversity and complex model of ornitoindication technogen-broken and natural ecosystems of Carpathian region
Authors: Штрикало, Ярослав Євгенович
Случик, Віктор Миколайович
Keywords: орнітоіндикація
техногенно-трансформовані екосистеми
біоакумуляція
кластогенні ефекти
Issue Date: 2012
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Штрикало Я. Є., Случик В. М. Збереження біорізноманіття та комплексна модель орнітоіндикації техногенно-порушених і природних екосистем Карпатського регіону // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2012. - № 17. - С. 164-167.
Abstract: На основі попередньо запропонованої концепції вперше експериментально застосований орнітохімікогенетичний метод індикації стану довкілля на території Прикарпатського теплоенергетичного комплексу. Розроблена та апробована методика біоіндикації характеру та ступеня забрудненості оточуючого середовища на регіонально-локальному рівні в умовах посиленого металічного тиску за допомогою орнітофауни, зокрема Ріса ріса L. Доведено, що остання є валідною щодо оцінки якості природних та техногенно-порушених територій. Показано, що зооіндикатори адекватно відображають ступінь трансформованності біосфери, вказуючи на тенденцію зміни екологічних показників популяцій птахів, шляхи міграції пріоритетних полютантів, їх ефективність до біоконцентрування та хімічну природу мутагенного фону.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/17745
Appears in Collections:№ 17

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Штрикало Я.Є., Случик В.М. С.164-167.pdf177.08 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.