Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/18166
Title: Стереологічний аналіз динаміки пострадіаційних змін лімфоцитів білої пульпи селезінки ювенільних мишей радіочутливої лінії BALB/c
Other Titles: Stereologic analysis of dynamics of limphocytes' postradiation changes of spleen white mash of juvenile mise BALB/c radiosensetive line
Authors: Мотуляк, А. П.
Толоконнікова, Н. М.
Случик, Віктор Миколайович
Шеремета, Лідія Миколаївна
Keywords: селезінка
лімфоцит
мітохондрія
у-опромінення
Issue Date: 2008
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Мотуляк А. П., Толоконнікова Н. М., Случик В. М., Шеремета Л. М. Стереологічний аналіз динаміки пострадіаційних змін лімфоцитів білої пульпи селезінки ювенільних мишей радіочутливої лінії BALB/c // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія. - Івано-Франківськ. - 2008. - № 9. - С.63-66.
Abstract: Проведено стереологічний аналіз динаміки пострадіаційних змін лімфоцитів білої пульпи селезінки ювенільних мишей самців радіочутливої лінії BALB/c після дії загального одноразового гамма-опромінення в ранньому постнатальному періоді онтогенезу. Встановлено, що у селезінці впродовж усього десятиденного періоду експерименту не спостерігається достовірних змін ні площі самих Т-лімфоцитів, ні їх ядер. Морфометричні дані показують, що В-лімфоцити при статистично однотипних з Т-лімфоцитами розмірах істотно відрізняються за розмірами цитоплазми, а після радіаційної експозиції площа В-лімфоцитів, як і їх ядер статистично перевищує аналогічні показники у інтактних тварин. Кількісний аналіз стану мітохондрій обидвох типів лімфоцитів показав, що ці мембранні органели виявляються досить стійкими до радіаційного впливу і практично не сягають достовірних ні кількісних, ні якісних змін.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/18166
Appears in Collections:№ 9Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.