Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1821
Title: Електричні властивості епітаксійних плівок PbSnSe у моделях Петріца і дифузного розсіювання
Other Titles: Electrical Properties of the PbSnSe Epitaxial Films From Both the Petritz and the Diffuse Scattering Models
Authors: Фреїк, Дмитро Михайлович
Соколов, Олександр Леонідович
Матеїк, Галина Дмитрівна
Дзундза, Богдан Степанович
Пасічняк, Володимир Федорович
Keywords: плівки
халькогеніди свинцю
розсіювання
модель Петріца
Issue Date: 2000
Citation: Д.М. Фреїк, О.Л. Соколов, Г.Д. Матеїк, Б.С. Дзундза, В.Ф. Пасічняк. Електричні властивості епітаксійних плівок PbSnSe у моделях Петріца і дифузного розсіювання // Фізика і хімія твердого тіла. – 2005. – Т.6, № 1. – С. 354-357.
Abstract: Досліджено залежності питомої електропровідності (σ), коефіцієнта Холла (RH) і холлівської рухливості (μH) плівок Pb0,91Sn0,09Se n - і p - типу провідності від товщини при 77 і 300 K. За умови реалізації двошарової моделі Петріца визначено електричні параметри приповерхневих шарів тонких плівок. Проаналізовано розмірну залежність рухливості для дифузного розсіювання.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1821
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
P_14_Sokolov(85-88).pdf469.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.