Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/18265
Title: Ділові та протокольні заходи в ГРС
Authors: Польова, Леся Василівна
Issue Date: 2024
Citation: Польова Л.В. Ділові та протокольні заходи в ГРС. Силабуси навчальних дисциплін Освітньо-професійної програми «Курортна справа» спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» : Навчально-методичний посібник / За заг. ред. проф. В.М. Клапчука / Факультет туризму, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ, 2024. С.95-99.
Abstract: Мета: є формування у студентів навичок виконувати організаційні та управлінські функції в процесі діяльності закладів готельного і ресторанного господарств з отриманням вимог ділового та дипломатичного протоколу, набуття навичок з розв’язання проблемних ситуацій в процесі ділового спілкування з представниками іноземних держав в готельно-ресторанному бізнесі, набуття навичок з забезпечення належного рівня якості послуг у закладах готельно-ресторанного бізнесу при обслуговуванні представників іноземних держав. Завдання: є теоретична та практична підготовка фахівців з таких питань: - загальні принципи сучасного дипломатичного та ділового протоколів; - організація і техніка ділового спілкування згідно протоколу; - планування та проведення ділових переговорів з зарубіжними партнерами; - національні особливості спілкування при встановленні міжнародних зв’язків; - характеристика дипломатичних і міжнародних організацій за кордоном; - основні види та особливості дипломатичного спілкування; - організація та обслуговування ділових та офіційних прийомів.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/18265
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Посібник_Силабуси_КС_2024 (1)-95-98.pdf486.36 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.