Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/18638
Title: Енергетичний стан електронної підсистеми пористого вуглецевого матеріалу, ініційований лазерним опроміненням
Other Titles: Energy state of the electronic subsystem of porous carbon material caused by laser irradiation
Authors: Будзуляк, Іван Михайлович
Яблонь, Любов Степанівна
Хемій, М.М.
Коцюбинський, Володимир Олегович
Рачій, Богдан Іванович
Бойчук, Володимира Михайлівна
Будзуляк, Іван Іванович
Keywords: порометрія
мессбауерівська спектроскопія
пористий вуглецевий матеріал
електронний парамагнітний резонанс
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Будзуляк І. М. Енергетичний стан електронної підсистеми пористого вуглецевого матеріалу, ініційований лазерним опроміненням / І. М. Будзуляк, Л. С. Яблонь, М. М. Хемій, В. О. Коцюбинський, Б. І. Рачій, В. М. Бойчук, І. І. Будзуляк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 4. - С. 662-669.
Abstract: Методом електронного парамагнітного резонансу проведено дослідження змін в електронній підсистемі пористого вуглецевого матеріалу, обумовлені його легуванням Mn, Cr та Fe і лазерним опроміненням. Встановлено, що легування Mn призводить до появи де-кількох парамагнітних центрів, а лазерне опромінення сприяє перерозподілу електронів між різними станами так, що зростає їх рухливість внаслідок переходу із стану g = 3,9 у стан g = 6,0. Мессбауерівська спектроскопія пористого вуглецевого матеріалу, легованого Fe, свідчить про наявність кисневих лігандів для йонів заліза – формування окта- тетра-комплексів з перерозподілом електронної густини між ядрами заліза і кисню, а, відповідно, змінами ступеня ковалентності хімічного зв’язку від Fe3+ до Fe2+
URI: http://hdl.handle.net/123456789/18638
Appears in Collections:Т. 24, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7293-Текст статті-21991-1-10-20231212.pdf915.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.