Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/18660
Title: Вивчення ближнього порядку сплавів Сo-W, електроосаджених за допомогою імпульсного струму
Other Titles: Study of the short-range order of Co-W alloys electrodeposited using pulse current
Authors: Герасименко, Д. В.
Титаренко, Валентина Василівна
Keywords: ближній порядок
координаційне число
рентгеноаморфний стан
області впорядкованого розташування атомів
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Герасименко Д. В. Вивчення ближнього порядку сплавів Сo-W, електроосаджених за допомогою імпульсного струму / Д. В. Герасименко, В. В. Титаренко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 4. - С. 761-764.
Abstract: За допомогою імпульсного режиму електроосадження отримані аморфні сплави Co-W. Методами рентгенофазового та спектрального аналізів встановлено, що на аморфізацію сплавів впливають режими осадження та концентрація компонента, що аморфізує (солей вольфрамату натрію) у водному розчині електроліту. При збільшенні вмісту W у сплаві (більше 12 ат.%), сплав формується у рентгеноаморфному стані. Методом рентгеноструктурного аналізу вивчено ближній атомний порядок та визначено розміри областей упорядкованого розташування атомів рентгеноаморфних сплавів Co-W, отриманих методом імпульсного електроосадження. Проведено аналіз радіальної функції розподілу атомів. Зроблено припущення, що атоми кобальту і вольфраму об'єднуються у конфігурації, є неправильними багатогранниками.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/18660
Appears in Collections:Т. 24, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7058-Текст статті-22177-1-10-20231222.pdf1.33 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.