Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/18744
Title: Вплив постійного магнітного поля на кристалізацію карбонату кальцію з карбонатних водних розчинів
Other Titles: The influence of a permanent magnetic field on the crystallization of calcium carbonate from carbonate aqueous solutions
Authors: Гаєвський, Валерій Ростиславович
Нечипорук, Богдан Дмитрович
Гаєвська, С. Г.
Keywords: магнітна обробка
розчини електролітів
метод Дебая-Шеррера
метод ітерацій
Issue Date: 2023
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Гаєвський В. Р. Вплив постійного магнітного поля на кристалізацію карбонату кальцію з карбонатних водних розчинів / В. Р. Гаєвський, Б. Д. Нечипорук, С. Г. Гаєвська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2023. - Т. 24. - № 4. - С. 616-622.
Abstract: Досліджено вплив постійного магнітного поля на кристалізацію карбонату кальцію з карбонатних водних розчинів. На основі рівнянь для констант дисоціації вугільної кислоти по першій і другій ступенях, констант стійкості комплексів NaCO3- і NaHCO30, рівнянь балансу мас і електронейтральності, визначено значення компонент системи а також співвідношення між компонентами карбонатної підсистеми і встановлено, що основними компонентами в умовах експерименту є СО32-, NaСО3- та НСО3- а основними компонентами карбонатної підсистеми є СО32- (86,7%) та НСО3- (13,19%). Дослідження показали, що при значному перевищенні у розчині іонів СО32- над HCO3- при температурах 18-20ºC з найбільшою ймовірністю утворюються кальцит і ватерит. При кристалізації карбонату кальцію з карбонатного водного розчину в магнітному полі 125-250 мТл розміри кристалітів суттєво збільшуються в порівнянні з відсутністю магнітного поля.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/18744
Appears in Collections:Т. 24, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6801-Текст статті-21672-1-10-20231120.pdf915.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.