Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/19567
Title: Дослідження колоїдних розчинів CdS/L-цистеїну методом математичного планування
Other Titles: Research of CdS/L-cystein colloid solutions using the method of mathematical planning
Authors: Крупко, Олена Василівна
Keywords: наночастинки
оптичні властивості
діаграми залежності
математичне планування
Issue Date: 2024
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Крупко О. В. Дослідження колоїдних розчинів CdS/L-цистеїну методом математичного планування / О. В. Крупко // Фізика і хімія твердого тіла. - 2024. - Т. 25. - № 1. - С. 45-50.
Abstract: В роботі досліджено адитивний вплив вмісту кристал-формуючих іонів Сd2+ і S2- та стабілізатора L-Cys із використанням методу математичного планування експерименту на процес формування наночастинок CdS/L-Cys в потенційно окислювальних умовах (без деаерації розчинів прекурсорів) та оптичні властивості колоїдних розчинів, одержаних за умови рН = 7 та температури 220С. Статистичною обробкою результатів одержано рівняння та побудовано діаграми концентраційних залежностей довжини хвилі краю оптичного поглинання колоїдних розчинів наночастинок напівпровідника CdS в системі Сd2+ – L-Cys – S2-.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/19567
Appears in Collections:Т. 25, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pcss,+06_Krupko(e).pdf640.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.