Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/19599
Title: Вплив термічної модифікації турбостратного вуглецю на його фрактальну структуру
Other Titles: The effect of thermal modification of turbostratic carbon on its fractal structure
Authors: Мандзюк, Володимир Ігорович
Лісовський, Роман Петрович
Кулик, Юрій Орестович
Рачій, Богдан Іванович
Соломовський, Роман Володимирович
Keywords: термічна модифікація
питома поверхня
поверхнева фрактальна розмірність
пористий вуглецевий матеріал
Issue Date: 2024
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Мандзюк В. І. Вплив термічної модифікації турбостратного вуглецю на його фрактальну структуру / В. І. Мандзюк, Р. П. Лісовський, Ю. О. Кулик, Б. І. Рачій, Р. В. Соломовський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2024. - Т. 25. - № 1. - С. 51-56.
Abstract: Методом низькотемпературної порометрії досліджено фрактальну структуру пористих вуглецевих матеріалів (ПВМ), отриманих термічною модифікацією при різних режимах. Встановлено, що за температур модифікації 300 і 600°С формуються матеріали з розвиненою мікропористою структурою, поверхнева фрактальна розмірність яких становить 2,6. За температур модифікації 400 і 500°С значення фрактальної розмірності поверхні зменшується до значення 2,22, що свідчить про формування майже гладкої поверхні за рахунок інтенсивного видалення атомів карбону з приповерхневих шарів частинок матеріалу, зменшення кількості мікропор з їх переходом у мезопори, об’єднання дрібних вуглецевих кластерів в більш крупніші та формування мікрочастинок непористого вуглецевого матеріалу.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/19599
Appears in Collections:Т. 25, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
pcss,+07_Mandzyuk.pdf540.9 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.