Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1991
Title: Засоби діагностики якості вищої освіти : вимоги до державної атестації бакалавра напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа»
Authors: Клапчук, Володимир Михайлович
Шарин, Сергій Володимирович
Великочий, Володимир Степанович
Мендела, Ірина Ярославівна
Польова, Леся Василівна
Keywords: стандарт, готель, ресторан, бакалавр
Issue Date: 2016
Publisher: Фоліант
Citation: 30. Засоби діагностики якості вищої освіти : вимоги до державної атестації бакалавра напряму підготовки 6.140101 «Готельно-ресторанна справа» / Розробники: Клапчук В.М., Шарин С.В., Великочий В.С., Мендела І.Я., Польова Л.В. Івано-Франківськ : Фоліант, 2016. 19 с.
Abstract: 1. РОЗРОБЛЕНО робочою групою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»Міністерства освіти і науки України 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Ухвалою Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 5 від 30.05.2016 р.) 3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ 4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ Клапчук В.М., д-р іст. наук, проф., ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (ПНУ); Шарин С.В., канд. фіз.-мат. наук, проф. (ПНУ); Великочий В.С., д-р іст. наук, проф. (ПНУ); Мендела І.Я., канд. екон. Наук, доц. (ПНУ); Польова Л.В., канд. пед. Наук, доц. (ПНУ). Цей стандарт діє лише у структурних підрозділах ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Description: Діє до введення Стандарту вищої освіти
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1991
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Брошура_Засоби_діагностики_бакалавр.pdf414.16 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.