Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/1996
Title: Засоби діагностики якості вищої освіти : вимоги до державної атестації магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (Освітньо-професійна програма «Курортна справа»)
Authors: Клапчук, Володимир Михайлович
Мендела, Ірина Ярославівна
Польова, Леся Василівна
Keywords: стандарт, курорт, магістр
Issue Date: 2018
Publisher: Фоліант
Citation: 44. Засоби діагностики якості вищої освіти : вимоги до державної атестації магістра зі спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» (Освітньо-професійна програма «Курортна справа») / Розробники: Клапчук В.М., Мендела І.Я., Польова Л.В. Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. 19 с.
Abstract: 1. РОЗРОБЛЕНО робочою групою ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 2. ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ Ухвалою Вченої ради ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (протокол № 5 від 31.05.2017 р.) 3. ВВЕДЕНО ВДРУГЕ 4. РОЗРОБНИКИ СТАНДАРТУ Клапчук В.М., доктор історичних наук. кандидат географічних наук, професор кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Мендела І.Я., кандидат економічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»; Польова Л.В., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри готельно-ресторанної та курортної справи ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». Цей стандарт діє лише у структурних підрозділах ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Description: Діє до прийняття стандарту вищої освіти України
URI: http://hdl.handle.net/123456789/1996
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Брошура_Засоби_діагностики_магістр_2018.pdf367.91 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.