Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2178
Title: Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ-ХІІІ ст.)
Authors: Волощук, Мирослав Михайлович
Keywords: Угорське королівство, Галицьке князівство, Галицько-Волинська держава, Арпади, Ростиславичі, Романовичі, військово-політичні відносини
Issue Date: 2005
Citation: Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2005. 233 с.
Abstract: У дисертації досліджується становлення і розвиток військово-політичних відносин Угорського королівства з Галицьким і Галицько-Волинським князівствами в кінці ХІІ-ХІІІ ст. Вивчено місце східнослов'янських земель у зовнішньополітичних планах угорської династії Арпадів. Комплексно досліджено питання відносин феодальної еліти Галичини і Волині до присутності на території Подністров'я угорських впливів. На підставі залучення як нових писемних, так і археологічних джерел, окреслено військово-політичні відносини з Арпадами князів Романа Мстиславовича, Данила Романовича, Мстислава Мстиславовича і Лева Даниловича. Уперше з'ясована роль і місце "Золотих булл" 1222 і 1231 рр. у системі військово-політичних і дипломатичних зв'язків обох сторін. Досліджено їхній вплив на зовнішньополітичні орієнтації галицької і волинської знаті. Встановлено, що русько-угорські військово-політичні взаємини еволюціонували в тісному взаємозв'язку з міжнародними подіями, що мали місце в Центрально-Східній Європі
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2178
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
КАНДИДАТСЬКА ДИСЕРТАЦІЯ 2005.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.