Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2189
Title: Військово-політичні стосунки Угорського королівства з Галицьким та Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ-ХІІІ ст.)
Authors: Волощук, Мирослав Михайлович
Keywords: Угорське королівство, Галицьке князівство, Галицько-Волинська держава, Арпади, Ростиславичі, Романовичі, військово-політичні відносини
Issue Date: 2005
Publisher: П.П. Урван О.Ю.
Citation: Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук. 07.00.02 - всесвітня історія / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. Чернівці, 2005. 16 с.
Abstract: У дисертації досліджується становлення і розвиток військово-політичних відносин Угорського королівства з Галицьким і Галицько-Волинським князівствами в кінці ХІІ – ХІІІ ст. Досліджено місце східнослов’янських земель у зовнішньополітичних планах угорської династії Арпадів. Комплексно вивчено питання відносин феодальної еліти Галичини і Волині до присутності на території Подністров’я угорських впливів. На підставі залучення як нових письмових так і археологічних джерел, досліджено військово-політичні відносини з Арпадами князів Романа Мстиславича, Данила Романовича, Мстислава Удатного і Лева Даниловича. Уперше з’ясована роль і місце “Золотих булл” 1222 і 1231 рр. у системі військово-політичних і дипломатичних зв’язків обох сторін. Досліджено їхній вплив на зовнішньополітичні орієнтації галицької і волинської знаті. Встановлено, що русько-угорські військово-політичні взаємини еволюціонізували в тісному взаємозв’язку з міжнародними подіями, що мали місце в Центрально-Східній Європі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2189
Appears in Collections:Наукові видання (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
aref.rtf.pdf582.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.