Серія: Біологія Community home page

Logo

Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Біологія.

http://www.pu.if.ua/depart/Biology/ua/4655/

Головний редактор: Василь Парпан.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем біології: ботаніки, зоології, генетики, біохімії, фізіології та анатомії людини і тварин, екології, агрохімії, математичних методів у біології.
Видається з 2001 р.

Browse

Sub-communities within this community