Серія: Історія Community home page

Logo

Вісник Прикарпатського університету. Історія.

ISSN 2311-8911.

http://visnykpnu.wixsite.com/site

Головний редактор: Микола Кугутяк.

У віснику вміщено наукові статті, присвячені етносоціальним і національно-культурним процесам в Україні, актуальним проблемам історії зарубіжних країн, джерелознавства й історіографії, етнології, а також праці молодих науковців.
Видання індексується в Google Scholar.
Видається з 1998 р.

Browse