Серія: Політологія Community home page

Logo

Вісник Прикарпатського університету. Політологія.

ISSN 2312-1815.

http://visnuk-politology.pe.hu/ua/

Головний редактор: Василь Марчук.

У віснику вміщено наукові статті, присвячені актуальним проблемам теорії та історії політичної науки, політичним інститутам і процесам, етнополітологіії та етнодержавознавству, геополітиці й міжнародним відносинам.
Видання індексується в Google Scholar.
Видається з 2006 р.

Browse

Sub-communities within this community