Серія: Фізика. Функціональні матеріали Community home page

Logo

Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія: Фізика. Функціональні матеріали.

ISSN 2311-8628.

http://www.journals.pu.if.ua/index.php/phfm

Головний редактор: Іван Будзуляк.

У віснику висвітлюються результати наукових досліджень з актуальних проблем фізики твердого тіла; фізики і хімії поверхні; фізики напівпровідників; наносистем, наноструктур, нанотехнологій; фізичною матеріалознавства; магнітної та електронної структури твердих тіл; матеріалів електронної техніки; методів фізичних досліджень; інформаційних технологій; історії і методики викладання фізики; астрофізики.
Видається з 2011 р.

Browse

Sub-communities within this community