Серія: Хімія Community home page

Logo

Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія Хімія.

ISSN 2310-1288.

http://chemscience.pu.if.ua/index.php/vydavnycha-diialnist/visnyk-seriia-khimiia

http://www.journals.pu.if.ua/index.php/chem

https://sites.google.com/site/visnikhimia/home

Головний редактор: Геннадій Сіренко.

Тематика: неорганічна хімія; органічна хімія; аналітична хімія; фізична хімія; фізика і хімія колоїдних систем; хімія високомолекулярних сполук; хімічна технологія пластичних мас; радіохімія; трибохімія; хімія і технологія мастильних матеріалів; композиційні матеріали; хімічна технологія; біоорганічна хімія; хімія твердого тіла; фізико-хімія твердого тіла; фізика і хімія поверхні; медична хімія; фармацевтична хімія; токсикологічна хімія; харчова хімія; фізика і хімія металів; агрохімія та хімія ґрунтів; екологія; математичні методи в хімії та хімічній технології; стандартизація та охорона праці в хімічній промисловості тощо.
Видання індексується в Google Scholar.
Видається з 2001 р.

Browse