Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2541
Title: ТОЧКОВІ ДЕФЕКТИ КАДМІЙ, СТАНУМ ТА ПЛЮМБУМ ТЕЛУРИДІВ
Authors: Прокопів, Володимир Васильович
Горічок, Ігор Володимирович
Прокопів, Володимир Володимирович
Туровська, Лілія Вадимівна
Issue Date: 2016
Publisher: ДВНЗ: «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника»
Citation: Прокопів В.В. Точкові дефекти кадмій, станум та плюмбум телуридів : монографія / [під заг. ред. Прокопів В.В.], В.В. Прокопів, І.В. Горічок, В.В. Прокопів (мол.), Л.В. Туровська ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ: «Прикарп. нац. ун-т ім. В. Стефаника». – Івано-Франківськ : Супрун В.П., 2016. – 248 с.
Abstract: У монографії наведено результати як теоретичних (на основі закону діючих мас, термодинамічних потенціалів, кристалоквазіхімічних формул), так і експериментальних досліджень дефектної структури бездомішкових та легованих кадмій, станум та плюмбум телуридів. Уточнено вид домінуючих точкових дефектів, зарядові стани і залежності їх концентрацій від відхилення від стехіометричного складу у межах областей гомогенності. Для викладачів, наукових та інженерно-технічних працівників, що займаються проблемами фізичного матеріалознавства.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2541
ISBN: 978-966-8969-83-7
Appears in Collections:Наукові видання (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DV_Monograf5.pdf13.61 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.