Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2574
Title: ДЖЕРЕЛА З ІСТОРІЇ ЗУНР У ФОНДАХ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ІВАНО- ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Authors: Жерноклеєв, Олег Станіславович
Соловка, Любов Михайлівна
Keywords: ЗУНР, джерела, Державний архів Івано-Франківської області
ZUNR, historical sources, State Archives of Ivano-Frankivsk region
Issue Date: 2014
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Жерноклеєв О., Соловка Л. Джерела з історії ЗУНР у фондах Державного архіву Івано-Франківської області. Галичина. 2014. Ч. 25-26. С. 297-305.
Abstract: У статті розглянуто основні види джерел з історії Західно-Української Народної Республіки, які зберігаються в Державному архіві Івано-Франківської області. Автори констатують, що доку- менти архіву висвітлюють історію українського національного руху доби ЗУНР у всіх його різно- манітних аспектах і проявах. Матеріал колекцій, які походять безпосередньо з органів та установ ЗУНР, суттєво доповнюють документи фондів повітових староств, органів судочинства, поліції, освітніх установ тощо. Важливий пласт інформації міститься також у документах, які виходять за межі хронологічних рамок існування ЗУНР (1918–1923) і відображають збереження історичної пам’яті про події визвольної боротьби та її роль у суспільно-політичних процесах у Галичині в міжвоєнний період. The article reviews the main types of sources on the history of the West Ukrainian People’s Republic, which are stored in the State Archives of Ivano-Frankivsk region. The authors conclude that the archive documents display the history of the Ukrainian national movement at the time of ZUNR in all its various aspects and manifestations. The collections’ materials that come directly from the organs and institutions of ZUNR substantially complement the documents of the funds of the county administrations, judicial authorities, police, educational institutions and others. An important layer of information is also contained in the documents that go beyond the times of ZUNR (1918–1923) and reflect the preservation of historical memory of the liberation struggle events and its role in the socio-political processes in Galicia in the interwar period.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2574
ISSN: 2312-1165
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.