Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2577
Title: Формування партійної структури польського політикуму в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Authors: Жерноклеєв, Олег Станіславович
Keywords: польські політичні пар- тії, Галичина, Австро-Угорщина
Issue Date: 2012
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Жерноклеєв О. Формування партійної структури польського політикуму в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Карпатський край. 2012. № 1. С. 12-19.
Abstract: У статті узагальнено процес форму- вання партійної структури польського політикуму в Галичині під владою монархії Габсбургів, який завершився на зламі ХІХ– ХХ ст. Найважливішими елементами цієї структури стали консерватори, націо- нал-демократи і людовці, роль лівої опози- ції взяла на себе соціал-демократія. Впли- вовість цих політичних організацій, їх мо- білізаційний потенціал були підтверджені під час виборів до австрійського рейхсрату 1907 і 1911 рр. Характерною рисою поль- ського політичного спектру став тісний ідейний, політичний та організаційний зв’язок галицьких партій зі своїми «анало- гами» за межами Галичини, під помітним впливом яких відбувалася модернізація по- літичного життя краю.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2577
ISBN: 978-966-2988-50-5
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.