Султанівські читання Community home page

Logo

Sultanivski chytannia.
Збірник статей.

ISSN 2313-5921 (Print), ISSN 2415-3885 (Online).

http://www.sultanivskichytannia.if.ua/

Головний редактор: Ігор Козлик.

У збірнику публікуються результати досліджень у всіх галузях літературознавства та методики викладання літератури.
Мета збірника – сприяти розвитку української науки про літературу у системній кореляції з еволюцією сучасної гуманітарної сфери у площині органічного поєднання методологічних і теоретичних напрацювань з можливостями їхнього практичного застосування в науковій (літературознавство, філологія) та освітній діяльності (методика викладання філологічних – насамперед літературознавчих – дисциплін в освітніх закладах усіх рівнів акредитації).
Статті українською, англійською, російською, польською, білоруською, чеською, словацькою, німецькою та французькою мовами друкуються мовою оригіналу зі збереженням авторської стилістики.
Видання індексується в Google Scholar.
Видається з 2010 р.

Browse

Sub-communities within this community