Прикарпатський вісник НТШ Community home page

Logo

Precarpathian bulletin of the Schevchenko scietnific society.
Науковий журнал.

ISSN 2304-7399 («Число»), ISSN 2304-7402 («Слово»),
ISSN 2304-7410 («Думка»), ISSN 2304-7437 («Пульс»).

http://pvntsh.nung.edu.ua/

Головний редактор: Василь Мойсишин.

У журналі публікуються статті, реферати, що стосуються фундаментальних і прикладних проблем природничих та гуманітарних наук, популяризації здобутків української науки.
Журнал видається у чотирьох серіях:
– «Число» (математика та механіка, фізика і хімія твердого тіла, нафтогазова справа, інформаційні технології, економіка та організація виробництва);
– «Слово» (мовознавство, літературознавство, фольклористика, журналістика, культурологія);
– «Думка» (філософія, психологія, історія, етнологія, політологія);
– «Пульс» (клінічна медицина, теоретична медицина, екологічна безпека та раціональне природокористування).
Видання індексується в Google Scholar.
Видається з 2008 р.

Browse

Sub-communities within this community