Фізика і хімія твердого тіла Community home page

Logo

Physics and chemistry of solid state.
Науковий журнал.

ISSN 1729-4428 (Print), ISSN 2309-8589 (Online).

http://www.pu.if.ua/inst/phys_che/start/pcss/

Головний редактор: Володимир Прокопів.

У журналі публікуються статті оглядового й оригінального характеру, в яких висвітлюються питання фізики і хімії твердого тіла. Статті журналу містять відомості про наукові дослідження та технічні розробки у напрямках: кристалохімія і термодинаміка твердого тіла; фізика, хімія і технологія кристалів та тонких плівок; фізика і хімія поверхні; наноструктури і нанотехнології; вимірювання властивостей матеріалів; фазові діаграми рівноваги; гетерогенні системи та міжфазні взаємодії; композитні та конструкційні матеріали; інформаційні та електронні технології; фізика і техніка НВЧ.
Журнал індексується в: Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, Directory of Research Journal Indexing, CrossRef, Google Scholar, MIAR, Український реферативний журнал «Джерело», Перелік українських індексованих журналів.
Журнал «Фізика і хімія твердого тіла» визнаний фаховим виданням із фізико-математичних, хімічних та технічних наук.
Видається з 2000 р., періодичність – 1 раз на квартал.

Browse