Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2797
Title: Thermal Annealing Effect on Optical Properties of the Cadmiun Telluride Films
Other Titles: Вплив термічного відпалу на оптичні властивості плівок телуриду кадмію
Authors: Прокопів, Володимир Васильович
Мазур, Тетяна Михайлівна
Махній, Віктор Петрович
Сльотов, Михайло Михайлович
Keywords: Тонкі плівки, Телурид кадмію, Оптичне пропускання, -модульовані спектри, люмінесценція.
Issue Date: 2017
Citation: ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ Том 9 № 5, 05047(3cc) (2017)
Series/Report no.: ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ;Том 9 № 5, 05047(3cc) (2017)
Abstract: Досліджено вплив температурної обробки на оптичні властивості тонких плівок телуриду кадмію. За співставленням спектрів оптичного пропускання та відбивання вихідних і відпалених плівок виявлено утворення модифікованої поверхні. Встановлено можливість отримання інтенсивної фотолюмінесценції, яка формується міжзонною рекомбінацією та переходами внаслідок розмірного квантування енергії носіїв заряду.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2797
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proof_JNEP_05047.pdf188.74 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.