Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2970
Title: НІМЦІ ГАЛИЧИНИ У МІЖВОЄННИЙ ПЕРІОД: ДЖЕРЕЛА ТА ІСТОРІОГРАФІЯ
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: німці, Галичична, українсько-німецькі взаємини
Issue Date: 2002
Citation: Монолатій І. Німці Галичини у міжвоєнний період: джерела та історіографія // Український історичний збірник. 2002. Вип. 4. C. 250-264.
Abstract: Серед головних завдань, які вдалося вирішити німецьким дослідникам певною мірою, виокремимо такі. 1) З'ясувати головні напрями міжвоєнного періоду в Галичині, виявити цілий спектр нагальних питань, його відповідність етнополітичній структурі суспільства Другої Речі Посполитої; 2) Розкрити відношення усіх основних політичних, національних, соціальних проблем сучасної їм дійсності, причини негативної або позитивної оцінки пануючих порядків, умов людської діяльності, політики урядів міжвоєнної Польщі, дій місцевих адміністрацій у ставленні до представників німецької діаспори; 3) Проаналізувати позиції представників різних національних і соціальних груп, прошарків, стосовно унормування і вирішення питань політичних, національних, соціальних колізій, удосконалення всіх сфер суспільного життя до наявних історичних альтернатив.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2970
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nimtsi_Halychyny_u_mizhvoiennyi_period_dzherela_ta_istoriohrafiia.pdf1.99 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.