Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2973
Title: Претензії до «чужих» як фактор врегулювання інтересів етнонацій західноукраїнських земель у транзитивний період
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: міжгруповий інтеракціонізм, етнополітична мобілізація, етнонації, політична ідеологія, західноукраїнські землі, транзитивний період.
Issue Date: 2009
Citation: Монолатій І. С. Претензії до «чужих» як фактор врегулювання інтересів етнонацій західноукраїнських земель у транзитивний період // Гілея: Збірник наукових праць. 2009. № 24. С. 390-402.
Abstract: З’ясовуються причини і форми прояву окремих типів інтеракціонізму «своїх» у політичній сфері. Обґрунтовано слушність виділення окремого типу суб’єктів політичних процесів – партій етнічної більшості та етнічних меншин, досліджено впливу політичної ідеології на формування міжетнічної вза- ємодії, конфронтацію «своїх» і «чужих». Зроблено висновок, що еволюцію стратегій інтеракціонізму груп можна розглядати за ступенем впливу (у відкрито декларованих формах та прихованих, латентних) і світоглядними параметрами (вплив національної психології, соціально–історичного досвіду тощо).
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2973
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.