Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/2987
Title: Морфологія та струмопровідні властивості композиційного матеріалу SiO2 – C
Authors: Миронюк, Іван Федорович
Мандзюк, Володимир Ігорович
Сачко, Володимир Михайлович
Кулик, Юрій Орестович
Keywords: композитний матеріал SiO2 – C
турбостратна структура
питома поверхня
розподіл пор за розмірами
питома електропровідність
Issue Date: 2015
Publisher: ДНВЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Миронюк І. Ф. Морфологія та струмопровідні властивості композиційного матеріалу SiO2 – C / І. Ф. Миронюк, В. І. Мандзюк, В. М. Сачко, Ю. О. Кулик // Фізика і хімія твердого тіла. – 2015. – Т. 16. - № 4. – C. 700-705.
Abstract: У роботі з використанням методів Х-променевої дифрактометрії, малокутового розсіяння Х-променів, адсорбції / десорбції азоту та імпедансної спектроскопії досліджено структуру, морфологію та електропровідні властивості композиційного матеріалу SiO2 – C. Встановлено, що композит SiO2 – C, одержаний термолітичним розкладом D-лактози, попередньо хемосорбованої на поверхні наночастинок пірогенного кремнезему, має відкриту пористу структуру, в якій домінують мезопори розміром 6-12 нм. При масовому співвідношенні SiO2/C = 5/1 нанокристаліти вуглецевої фази у вигляді пластівчастих листків розміром 0,4 × 0,4 × 5,0 нм3 контактують із усією поверхнею кремнезему і забезпечують композиційному матеріалу електропровідність 49 Ом-1·м-1.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/2987
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Т. 16, № 4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1604-12.pdf207.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.