Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3146
Title: ДОМІНУЮЧІ ТОЧКОВІ ДЕФЕКТИ У НЕЛЕГОВАНОМУ CdTe
Authors: Прокопів, Володимир Васильович
Горічок, Ігор Володимирович
Писклинець, Уляна Михайлівна
Keywords: термодинамічний потенціал, точкові дефекти, телурид кадмію телурид
Issue Date: 2007
Citation: Вісник Прикар-патського універ-ситету. Матема-тика. Фізика. 2007. Вип. 3 С. 75–80.
Series/Report no.: Вісник Прикар-патського універ-ситету. Матема-тика. Фізика;2007. Вип. 3 С. 75–80.
Abstract: Використовуючи метод, що базується на мінімізації термодинамічного потенціалу кристала як функції концентрації дефектів, розрахована залежність рівноважної концентрації точкових дефектів та вільних носіїв заряду у CdTe від температури відпалу Т та тиску пари кадмію PCd. Теоретично розраховані концентрації носіїв струму задовільно узгоджуються з експериментальними даними у широкому інтервалі тисків пари кадмію PCd та температури відпалу Т.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3146
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.