Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/317
Title: Особливості структуроутворення при спіканні порошкових сумішей системи TiH2+TiВ2
Other Titles: The Peculiarities of Structure Formation Upon Sintering of TiH2+TiВ2 Powder Blends
Authors: Івасишин, Орест Михайлович
Баглюк, Геннадій Анатолійович
Стасюк, Ольга Олегівна
Саввакін, Дмитро Георгійович
Keywords: титан, борид, гідрид, спікання, структура, порошок, дегідрування, металоматричний композит, шихта
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Івасишин О.М. Великий термодинамічний потенціал Гіббса в теорії кінетичних властивостей кристалів /, Г.А. Баглюк, О.О. Стасюк, Д.Г. Саввакін // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т.18, № 1. – С. 15-20.
Series/Report no.: Т. 18, № 1;
Abstract: В роботі наведені результати досліджень особливостей фазо- та структуроутворення та кінетики спікання пресовок з порошкових сумішей системи TiH2 - TiВ2. Показано, що найбільш інтенсивна усадка при нагріві відбувається в температурному інтервалі дегідрування TiH2 (400 ÷ 650 0С). Нагрів порошкової суміші до температури спікання (1350 0С) призводить до утворення в титановій матриці голкоподібних частинок монобориду титану, вміст яких в структурі підвищується із збільшенням часу витримки до 20 хв. При подальшому збільшенні часу ізотермічної витримки кількість голок монобориду титану залишається практично сталою без помітної зміни їх розмірів. Рентгенофазовий аналіз спечених зразків із суміші TiН2+TiВ2 вказує на наявність у сплаві основної матричної фази титану, ліній фази TiВ з орторомбічною граткою, та слідів сполук титану з бором іншої концентрації (Ті3В4 та Ті2В5). Результати дилатометричних досліджень показали, що введення в склад шихти боридних сполук та збільшення їх вмісту в шихті призводить до помітного зменшення усадки в процесі спікання по відношенню до усадки пресовок із порошку гідриду титану без боридних фаз.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/317
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Т 18, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1801-02.pdf1.04 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.