Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/323
Title: Вплив термодифузії на границі гістерезису каталітичного горіння домішок водню на платиновому дротику
Other Titles: Influence of Thermal Diffusion on the Hysteresis's Area of Hydrogen Impurities’s Catalytic Combustion on Platinum Wire
Authors: Калінчак, Валерій Володимирович
Черненко, Олександр Сергійович
Софронков, Олександр Наумович
Федоренко, Анна Вікторівна
Keywords: металеві каталізатори окислення, нитка, водень, гістерезис тепломасообміну, самозаймання, погасання, поверхневе (безполум’яне) горіння.
Issue Date: 2017
Publisher: ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника"
Citation: Калінчак В.В. Вплив термодифузії на границі гістерезису каталітичного горіння домішок водню на платиновому дротику / В.В. Калінчак, О.С. Черненко, О.Н Софронков, А.В. Федоренко // Фізика і хімія твердого тіла. – 2017. – Т.18, № 1. – С. 52-57.
Series/Report no.: Фізика і хімія твердого тіла;Т. 18, № 1
Abstract: В роботі представлені результати комплексних досліджень механізмів гістерезису тепломасообміну та каталітичного безполум’яного стаціонарного стійкого горіння газоповітряних сумішей з домішками водню на платинових дротиках і частинках. З врахуванням термодифузії побудовано аналітичні моделі гістерезису тепломасообміну і кінетики горіння домішок горючих газів на металевій частинки (дротику) каталізатора при наявності тільки однієї односторонньої реакції в залежності від концентраціі домішки горючого газу та температури газоповітряної суміші. Термодифузійний перенос водню збільшує температуру каталітичного горіння газоповітряних сумішей з домішками водню і практично не впливає на критичні умови каталітичного займання суміші, на відміну від умов каталітичного погасання. Запропоновано метод аналітичного отримання гістерезисних областей тепломасообміну ниток (частинок) каталізатора, всередині яких спостерігається каталітичне запалювання, а ззовні – стаціонарні стани окислення та каталітичного горіння малих домішок горючого газу в повітрі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/323
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Т 18, № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1801-08.pdf163.61 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.