Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3259
Title: Вплив ізовалентних домішок Ва та Са на електричні властивості телуриду кадмію
Authors: Махній, Віктор Петрович
Бодюл, Генадій Іванович
Герман, Іванна Іванівна
Павлюк, Мирослав Федорович
Keywords: легування, дифузійні шари, телурид кадмію
Issue Date: 2014
Citation: В.П. Махній, Г.І.Бодюл, І.І.Герман, М.Ф.Павлюк. Вплив ізовалентних домішок Ва та Са на електричні властивості телуриду кадмію // Наук. вісник ЧНУ. Фізика. Електроніка, Т.3 В.1, сc. 74-76 (1014).
Abstract: Шляхом низькотемпературного відпалу підкладинок n-CdTe у розчинах солей BaNO3 і CaNO3 створено шари p-типу провідності. Встановлено, що ізовалентні домішки Ba і Ca стимулюють генерацію власних точкових дефектів акцепторного типу, енергії іонізації яких складають 40, 100 і 175 меВ. Оціночна концентрація вільних дірок у дифузійних шарах при 300 К становить (5–10)1016 см–3.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3259
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nvchnufe_2014_3_1_14.pdf236.5 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.