Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3475
Title: Соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства в Україні (ХХ - поч. ХХІ ст.)
Authors: Стинська, Вікторія Володимирівна
Keywords: соціально-педагогічна підтримка, материнство, дитинство, Україна
Issue Date: 2018
Publisher: підприємець Голіней О.М.
Citation: Стинська В.В. Соціально-педагогічна підтримка материнства й дитинства в Україні (ХХ – поч. ХХ ст.) : монографія. Івано-Франківськ, 2018. 320 с.
Abstract: Монографія присвячена комплексному аналізу проблеми соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні в ХХ – на поч. ХХІ ст. У виданні обґрунтовано авторську періодизацію, з’ясовано соціально-політичні, економічні чинники та проаналізовано нормативно-правову базу соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні впродовж тривалого історичного періоду; розглянуто соціально-педагогічну підтримку материнства й дитинства як складову соціальної політики України, що представлена здоров’язберігальним, педагогічним, демографічним та релігійним напрямами; окреслено становлення соціально-педагогічної підтримки материнства й дитинства в Україні в контексті сімейної політики зарубіжних країн.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3475
ISBN: 978-617-7468-28-7
Appears in Collections:Наукові видання (ПФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Стинська_монографія.pdf2.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.