Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3587
Title: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ФАХІВЦІВ З МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН
Authors: Савчак, Ірина Василівна
Keywords: лінгвокультурологія, лінгвокультурологічний підхід, лінгвокультурема, лінгвокультурологічна компетенція
Issue Date: Dec-2016
Publisher: Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
Citation: Савчак І. Лінгвокультурологічний підхід до навчання іноземної мови фахівців з міжнародних відносин / І. Савчак // Наукові записки ТНПУ ім.. В. Гнатюка. Серія: педагогіка. –2016. – № 4. – С. 108 – 115
Series/Report no.: Педагогіка;4
Abstract: Зазначено, що за останні роки змінюються підходи до навчання іноземних мов, що пов’язано з гуманізацією і гуманітаризацією системи освіти. Все частіше мова розглядається не як основний засіб комунікації, а як спосіб пізнання цінностей інших народів і культур. Вивчення іноземної мови через призму культури лежить в основі лінгвокультурологічного підходу. У статті розглянуто лінгвокультурологічний підхід, визначено його критерії, охарактеризовано методи і принципи навчання, показано його переваги і недоліки. Вказано, що лінгвокультурологічний підхід відображає сучасні вимоги до викладання іноземної мови і дозволяє студентам опанувати лінгвістичними знаннями і комунікативними вміннями та навичками разом із цілим комплексом культурологічних знань. У межах даного підходу об’єктом навчання виступає культура, а мова стає допоміжним засобом отримання інформації. Встановлено, що лінгвокультурологічний підхід передбачає формування лінгвокультурологічної компетенції – системи знань про культуру та сукупності вмінь і навичок оперувати цими знаннями в умовах конкретної мовної ситуації. Навчання іноземної мови на основі лінгвокультурологічного підходу відбувається на основі тексту, а також завдяки використанню відео- і аудіоматеріалів, що дає змогу наочно продемонструвати лінгвокультурологічну реальність.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3587
ISSN: 2311-6382
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Savchak.doc108 kBMicrosoft WordView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.