Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3746
Title: НАПІВПРОВІДНИКОВІ МАТЕРІАЛИ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ЕЛЕКТРОНІКИ
Other Titles: Навчальний посібник
Authors: Прокопів, Володимир Васильович
Прокопів, Володимир Володимирович
Issue Date: 2009
Publisher: ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
Citation: Прокопів В.В.,Прокопів В.В (мол). Напівпровідникові матеріали функціональної електроніки. Навчальний посібник. Івано-Франківськ: Видавництво «Плай» ЦІТ Прикарпат-ського національного університету імені Василя Стефаника, 2009. 216 с.
Abstract: Описані методи одержання та властивості напівпровідникових матеріалів, які застосовуються для виготовлення пристроїв функціона-льної електроніки. Наведена їх класифікація. Описано структуру влас-них і домішкових дефектів у напівпровідникових матеріалах, можли-вості моделювання, розрахунку та керування їх дефектною структурою для отримання матеріалів з необхідними властивостями. Розроблено тестові завдання, які створюють умови для здійснення об’єктивного контролю і самоконтролю знань з даного предмету. Посібник призначений для студентів спеціальності «Фізика». Корисний буде аспірантам, науковим та інженерно-технічним праців-никам, що займаються проблемами фізичного матеріалознавства.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3746
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
НМФЕ_Knyga.pdf4.8 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.