Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3874
Title: Тести перевірки знань із “Лісового товарознавства”
Authors: Вітер, Роман Михайлович
Шпарик, Юрій Степанович
Keywords: лісове товарознавство, деревні породи, зразки деревини, фізичні, хімічні, механічні властивості, вади деревини, лісова продукція, стандартизація, кваліметрія
Issue Date: 8-Aug-2015
Publisher: Симфонія форте
Citation: Вітер Р.М. Тести перевірки знань із “Лісового товарознавства” для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” / Р.М. Вітер., Ю.С. Шпарик. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 96 с.
Abstract: Інтегрування вищих навчальних закладів України у міжнародний освітній простір зумовлює доцільність опрацювання та впровадження у навчальний процес заходів, спрямованих на підвищення якості вищої освіти. У цьому контексті ефективним є застосування тестового контролю як об’єктивного методу діагностики рівня засвоєння навчального матеріалу. Розроблені тести перевірки знань із навчальної дисципліни “Лісове товарознавство” призначені для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 205 “Лісове господарство” ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. У них наведено 30 варіантів завдань рівнозначної складності, які включають 600 теоретичних питань відкритої форми. На кожне із завдань дається лише одна правильна відповідь. Тестові завдання комплексно охоплюють питання, передбачені робочою програмою дисципліни, що стосуються макроскопічної будови деревини, діагностики деревини промислових порід, фізичних, механічних і хімічних властивостей деревини та методів їх дослідження, вад деревини і способів їх вимірювання, стійкості та захисту деревини від грибів і шкідників, класифікації, стандартизації і кваліметрії лісових товарів, споживчих властивостей лісових матеріалів і методів їх контролю. Представлені тести дозволяють провести ефективний самоконтроль знань і умінь студентів із лісового товарознавства при підготовці до іспитів, а також можуть бути корисними для магістрів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів лісогосподарського профілю та працівників лісового господарства.
Description: Тести призначені для перевірки знань студентів спеціальності 205 "Лісове господарство" з навчальної дисципліни "Лісове товарознавство"
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3874
Appears in Collections:Навчальні матеріали (ФПН)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Testy_Viter_Lisoznavstvo.pdf583.69 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.