Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/3909
Title: Параметри процесу міграції точкових дефектів в епітаксійних плівках n-PbTe
Other Titles: Мікродеформація в полікристалічних зразках
Authors: Салій, Ярослав Петрович
Ліщинський, Ігор Мирославович
Перкатюк, Ігор Йосипович
Keywords: відпал, енергія активації, точкові дефекти, телурид свинцю
точкові дефекти
Issue Date: 23-Apr-2002
Publisher: Прикарпатський національний університет
Citation: стаття
Abstract: У наближенні теорії швидкостей квазіхімічних реакцій на основі експериментальних результатів впливу ізотермічного відпалу на повітрі на структурні параметри полікристалічних плівок n-PbTe встано- влено природу і визначено характерний час та енергію активації процесу міграції власних нерівноважних точкових дефектів. Показано, що переважаючими атомними дефектами в свіжовирощених плівках n-типу є одночасно два типи донорних дефектів: міжвузлові атоми свинцю Pbi та вакансії телуру VTe , а після відпалу на повітрі вже у плівках p-типу переважають акцепторні вакансії свинцю VPb.
Description: Математична обробка результатів експерименту
URI: http://hdl.handle.net/123456789/3909
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Міграція точкових дефектів Са Лі Пе.pdf260.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.