Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4010
Title: Спосіб отримання твердих розчинів (PbTe)1-X(GeTe)X
Authors: Іванишин, Ірина Мирославівна
Прокопів, Володимир Васильович
Запухляк, Руслан Ігорович
Рувінський, Борис Маркович
Фреїк, Дмитро Михайлович
Keywords: телурид олова
телурид германію
тверді розчини
Issue Date: 15-Jan-2002
Publisher: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
Citation: Пат. № 43998 A Україна, С 30В1/00. Спосіб отримання твердих розчинів (PbTe)1-X(GeTe)X: Пат. № 43998 A Україна, С 30В1/00/ І.М. Іванишин, В.В. Прокопів,Р.І. Запухляк, Б.М. Рувінський, Д.М. Фреїк, (Україна); Прикарпатський університет. – №2000053064; Заявл. 30.05.2000; Опубл. 15.01.2002; Бюл.№1. http://uapatents.com/patents/ivanishin-irina-miroslavivna
Abstract: 1. Спосіб отримання твердих розчинів (PbTe)1-х(GeTe)x, який полягає в тому, що вихідні речовини розташовують у кварцовій вакуумованій ампулі, поміщають у двозонну піч, температура першої зони якої є вищою від температури плавлення вихідних речовин, а температура другої зони є нижчою від температури плавлення вихідних речовин, ампулу з вихідними речовинами витримують у першій зоні до отримання розплаву, і переміщують у другу зону до здійснення кристалізації, зразки сплавляли із попередньо синтезованих бінарних сполук, який відрізняється тим, що як вихідну речовину використовують сплав 85 мол. % РbТе + 15 мол. % GeTe. 2. Спосіб отримання твердих розчинів (PbTe)1-х(GeTe)x, по п. 1, який відрізняється тим, що отриманий сплав відпалюють при 573 К протягом 2 год.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4010
Appears in Collections:Наукові видання (ФФВС)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
43998-uapatents.com.pdfПатент96.04 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.