Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4224
Title: ПОВЕРХНЕВІ НАНОСТРУКТУРИ КОНДЕНСАТУ CdTe НА СКЛІ ТА СИТАЛІ
Other Titles: SURFACES NANOSTRUCTURES OF CONDENSATE CdTe ON GLASS AND CERAMICS
Authors: Салій, Ярослав Петрович
Биліна, Іван Степанович
Соколов, Олександр Леонідович
Keywords: кадмій телурид, наноструктури, парофазний конденсат, кінетика росту, фактор форми.
кінетика росту
Issue Date: 15-Jan-2016
Publisher: Журнал фізики та інженерії поверхні, 2016, том 1, № 1, сс. 42–51; Журнал физики и инженерии поверхности, 2016, том 1, № 1, сс. 42–51
Citation: стаття
Abstract: Виконано дослідження структур на поверхні конденсату CdTe, осадженого методом гарячої стінки на підкладках із скла та ситалу. З топограм атомно-силового мікроскопа методом водорозділу одержано нормальні h і латеральні D розміри поверхневих об’єктів та побудовано їх гістограми розподілу. Проаналізовано залежності середніх значень нормальних і латераль- них розмірів та фактора форми кристалітів від технологічних умов: часу осадження, температур підкладки і випарника. Підтверджено кореневу квадратичну залежність середніх розмірів від тривалості осадження.
Description: Стаття аспіранта
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4224
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Поверхневі структури Са Бе.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.