Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4405
Title: Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму
Authors: Мандзюк, Володимир Ігорович
Нагірна, Надія Іванівна
Лісовський, Роман Петрович
Keywords: пористий вуглецевий матеріал
термічна модифікація
морфологія
електрохімічна інтеркаляція
питома ємність
питома енергія
коефіцієнт дифузії
Issue Date: 2014
Publisher: Сумський державний університет
Citation: В.І. Мандзюк1, Н.І. Нагірна, Р.П. Лісовський. Морфологія та електрохімічні властивості термічно модифікованого нанопористого вуглецю як електроду літієвих джерел струму // Журнал нано- та електронної фізики. 2014. Т. 6, №1. С. 01017-1-01017-6.
Series/Report no.: Т. 6;№1
Abstract: У роботі досліджено вплив термічної модифікації на морфологію пористого вуглецевого матеріалу та питомі енергоємнісні параметри літієвих джерел струму, сформованих на його основі. Методом низькотемпературної порометрії визначено структурно-сорбційні характеристики досліджуваних матеріалів – питому поверхню, поверхню мікропор, загальний об’єм пор, об’єм мікропор, середній діаметр пор. На основі даних гальваностатичного переривчастого титрування розраховано коефіцієнт електростимульованої дифузії іонів літію в пористий вуглецевий матеріал.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4405
ISSN: 2077-6772
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
jnep_2014_V6_01017.pdf496.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.