Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4436
Title: Топологічні особливості парофазних наноструктур SnTe на поліаміді
Other Titles: Topological Features of the Vapor-Phase SnTe Nanostructures on Polyamide
Authors: Салій, Ярослав Петрович
Чав'як, Іван Іванович
Биліна, Іван Степанович
Фреїк, Дмитро Михайлович
Keywords: Станум телурид, Наноструктури, Парофазні технології, Атомно-силова мікроскопія, Процеси росту.
Tin telluride, Nanostructures, Vapor-phase technology, Atomic force microscopy, Growth processes.
Issue Date: 29-Nov-2014
Publisher: ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS Том 6 № 4, 04020(6cc) (2014) Vol. 6 No 4, 04020(6pp) (2014)
Citation: стаття
Abstract: Наведено результати дослідження наноструктур на поверхні тонких плівок станум телуриду, оса- джених з парової фази на підкладках поліаміду методом відкритого випаровування у вакуумі. Комп’ютерний аналіз результатів атомно-силової мікроскопії виявив вплив технологічних факторів на особливості форм та поверхневої орієнтації наноострівців. Показано, що наноструктури різного ро- зміру є куполоподібними з малим відношенням їх висоти до латерального діаметру. Встановлено сла- бку залежність симетрії острівців від технологічних факторів осадження.
Description: Стаття з моїм аспірантом
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4436
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Топологічні особливості Са Ча Би Фр.pdf719.63 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.