Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4439
Title: Кристалографічний та орієнтаційний характер нанокристалітів у тонкоплівкових конденсатах PbTe-Bi2Te3 на ситалі
Other Titles: Crystallographic and Orientation Features of Nanocrystals in Thin Film Condensates PbTe-Bi2Te3 on Glass Ceramics
Authors: Салій, Ярослав Петрович
Фреїк, Дмитро Михайлович
Биліна, Іван Степанович
Галущак, Мар'ян Олексійович
Keywords: Плюмбум телурид, Парофазні конденсати, Нанокристали, Симетрія, Кристалогра-фічна форма.
Lead telluride, Vapor-phase condensates, Nanocrystals, Symmetry, Crystallographic form.
Issue Date: 10-Jun-2015
Publisher: ЖУРНАЛ НАНО- ТА ЕЛЕКТРОННОЇ ФІЗИКИ JOURNAL OF NANO- AND ELECTRONIC PHYSICS Том 7 № 2, 02020(8cc) (2015) Vol. 7 No 2, 02020(8pp) (2015)
Citation: стаття
Abstract: За допомогою аналізу АСМ- зображень, застосовуючи дискретне перетворення Фур’є та автокоре-ляційну функцію для азимутального кута  і суму нормальних розподілів для полярного кута , впе-рше вивчено процеси орієнтаційного структуроутворення нанокристалів у парофазних конденсатах твердих розчинів PbTe-Bi2Te3 на ситалі. Виявлено, що підкладка із ситалу не задає певної орієнтації кристалітам. Показано, що на поверхні зразків утворюються об’єкти, утворені площинами куба, ром-бічного додекаедра та їх поєднанням. Визначено залежність середніх розмірів нанокристалів та шви-дкості їх росту від часу осадження. Встановлено характер залежності густини розподілу полярного ку-та  від вмісту Bi2Te3 та тривалості осадження.
Description: Робота з аспірантом
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4439
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Кристалограф характер Са Фр Би Га .pdf907.62 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.