Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4859
Title: Процес неізотермічної кристалізації в стеклах (As0.4Te0.6)100-xAgx
Issue Date: Jan-2010
Abstract: У даній роботі використовуючи методику диференціальної скануючої калориметрії (DSC) досліджено процес кристалізації в халькогенідних стеклах (As0.4Te0.6)100-xAgx (x = 0, 5, 15 ат. %). Визначено енергію активації кристалізації для стекол в залежності від складу, використовуючи методи Аугіса-Беннета, Кісінджера і Матусіта-Сакка. Описано спостереження правила Маєра-Нелделя для неізотермічної кристалізації склоподібних сплавів. Виявлено кореляцію між передекспонентним множником K0 константи кристалізації K(T) й енергією активації кристалізації EС, що засвідчує існування компенсації у процесі кристалізації стекол.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4859
ISSN: 1729-4428
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1101-14.pdf366.55 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.