Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/4996
Title: Fenomen pogranicza i stosunki międzyetniczne w Europie Środkowo-Wschodniej: przykład Ukrainy Zachodniej
Other Titles: Феномен пограниччя і міжетнічні відносини у Серединно-Східній Европі: приклад Західної України
Authors: Монолатій, Іван Сергійович
Keywords: міжетнічні взаємини, етнополітика, західноукраїнські землі, Австро-Угорщина
Issue Date: 2008
Citation: Monolatii I. Fenomen pogranicza i stosunki międzyetniczne w Europie Środkowo-Wschodniej: przykład Ukrainy Zachodniej // Феномен пагранічча: польская, украінская і беларуская літаратура — уплывы і ўзаемаўзбагачэнне. Зборнік артыкулаў. Мінск «Кнігазбор», 2008. C. 127-143.
Abstract: Західноукраїнські землі являють собою унікальний поліетнічний реґіон Серединно-Східної Европи з історично складеною системою міжетнічних взаємин. Цю територію автор розглядає як обширну «контактну зону» міжетнічних відносин і обґрунтовує тезу, що завдяки особливостям міжетнічних взаємин у західноукраїнському реґіоні та відповідним етнополітичним орієнтаціям населення (єврейського, німецького, польського і українського) в період модернізації імперії Габсбурґів, і на постімперському просторі, викристалізувалася етнічна структура менталітетів, представники яких сформували більш-менш монолітну етнокультуру. Вона виходила за умовні географічні контури досліджуваного реґіону і показувала, що політичне, соціальне і конфесійне співжиття етнічних спільнот позначилося на всіх ділянках суспільного розвитку. Західноукраїнський реґіон кінця XVIII – першого десятиліття ХХ ст. є прикладом «контактної зони» етнічних спільнот «провінції» Габсбурґів і малою моделлю європейського етнополітичного поля. Ця територія стала своєрідним механізмом соціального конструювання кордонів між етносоціальними групами, для яких етнічний фактор та політичний контекст відіграли визначальну роль.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/4996
Appears in Collections:Статті та тези (ФІПМВ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Паграничча-64-72.pdf683.99 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.