Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/5150
Title: Електрохімічна інтеркаляція йонів літію в композиційний матеріял Al2O3 – графен
Authors: Мандзюк, Володимир Ігорович
Миронюк, Іван Федорович
Гуменяк, Валентина Василівна
Keywords: пірогенний
композит
ґрафен
питома електропровідність
питома ємність
питома енерґія
Issue Date: 2012
Publisher: Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника
Citation: В.І. Мандзюк, І.Ф. Миронюк, В.В. Гуменяк. Електрохімічна інтеркаляція йонів літію в композиційний матеріял Al2O3 – графен // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Серія хімія. 2012. Випуск XVI. С. 95-101.
Series/Report no.: Випуск XVI;
Abstract: Методами імпедансної спектроскопії досліджені струмопровідні властивости піроґенного оксиду алюмінію та композиційного матеріялу Al2O3 – ґрафен (масове співвідношення Al2O3 : C = 4,6 : 1). Нашарування ґрафену на частинки піроґенного Al2O3 зумовлює збільшення питомої електропровідности композиційного матеріялу на 6 порядків у порівнянні з вихідним матеріялом. За даними циклічної вольамперометрії та ґальваностатичних вимірювань з’ясована енерґетична спроможність літієвих електрохемічних джерел струму з катодами на основі композиційних матеріялів Al2O3 – ґрафен і Al2O3 – сажа. Виявлено, що ґальванічне джерело з катодом на основі композиту Al2O3 – ґрафен характеризується вдвічі вищими значеннями питомої ємности та питомої енерґії у порівнянні з джерелом із катодом на основі механічної суміші частинок піроґенного оксиду алюмінію та ацетиленової сажі. Електрохемічні процеси розряду-заряду ґальванічних джерел носять незворотний характер за рахунок формування на поверхні частинок катодного матеріялу пасивуючого покриття LiF.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/5150
Appears in Collections:Статті та тези (ФТФ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Al2O3-C intercalation.pdf348 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.