Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/527
Title: Геометричне та механо-сорбційне модифікування високодисперсного кремнезему в умовах газового дисперсійного середовища
Other Titles: Geometric and mechano-sorption modification of fumed nanosilica in the gaseous dispersion media
Authors: Воронін, Євгеній Пилипович
Носач, Людмила Вікторівна
Гунько, Володимир Мусійович
Хармас, Барбара
Keywords: геометричне модифікування
механосорбційне модифікування
газове дисперсійне середовище
високодисперсний кремнезем
Денсил
нанонаповнювач
Issue Date: 2019
Citation: Воронін Є. П. Геометричне та механо-сорбційне модифікування високодисперсного кремнезему в умовах газового дисперсійного середовища / Є. П. Воронін, Л. В. Носач, В. М. Гунько, Б. Хармас // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №1. - С. 22-26.
Abstract: Були описані геометричне та сольвато-стимульоване механосорбційне модифікування високодисперсного кремнезему в умовах газового дисперсійного середовища. Такі способи модифікування дозволяють одержувати функціоналізовані наповнювачі полімерних систем на основі нанорозмірного кремнезему. Для модифікування можна використовувати нелеткі високо- та низькомолекулярні органічні сполуки – полімери, біологічно активні сполуки, органічні солі, а також неорганічні солі.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/527
Appears in Collections:Т.20, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3474-10720-1-PB.pdf1.76 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.