Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/529
Title: Дослідження структурних, кінетичних та енергетичних властивостей напівпровідникового твердого розчину Zr1-xVxNiSn
Authors: Ромака, Володимир Афанасійович
Ромака, Любов Петрівна
Стадник, Юрій Володимирович
Горинь, Андрій Маркіянович
Крайовський, Володимир Ярославович
Романів, Іванна Михайлівна
Гаранюк, Петро Ігорович
Keywords: твердий розчин
електропровідність
коефіцієнт термо-ерс
рівень Фермі
Issue Date: 2019
Citation: Ромака В. А. Дослідження структурних, кінетичних та енергетичних властивостей напівпровідникового твердого розчину Zr1-xVxNiSn / В. А. Ромака, Л. П. Ромака, А. М. Горинь, В. Я. Крайовський, І. М. Романів, П. І. Гаранюк // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №1. - С. 33-39.
Abstract: Досліджено особливості структурних, кінетичних та енергетичних характеристик напівпровідникового твердого розчину Zr1-xVxNiSn (х = 0 – 0,10) в інтервалі температур 80 - 400 К. Показано, що уведення атомів V (rV = 0,134 нм) у структуру сполуки ZrNiSn шляхом заміщення Zr (rZr = 0,160 нм) супроводжується неочікуваним збільшенням значень періоду елементарної комірки а(х)Zr1-xVxNiSn, вказуючи на непрогнозовані структурні зміни. На основі аналізу швидкості руху рівня Фермі ΔεF/Δх Zr1-xVxNiSn у напрямі зони провідності зроблено висновок про одночасне генерування у кристалі структурних дефектів донорної та акцепторної природи (донорно-акцепторні пари) за невідомим механізмом, які породжують відповідні енергетичні рівні у забороненій зоні напівпровідника.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/529
Appears in Collections:Т.20, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3471-10724-1-PB.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.