Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/530
Title: Термодинамічний аналіз дефектної підсистеми кристалів плюмбум телуриду з домішкою оксигену
Other Titles: Thermodynamic Analysis of the Defective Subsystem of Lead Telluride Crystals with Impurity of Oxygen
Authors: Прокопів, Володимир Васильович
Горічок, Ігор Володимирович
Семко, Тарас Олегович
Дзумедзей, Роман Олексійович
Матеїк, Галина Дмитрівна
Хшановська, О. І.
Keywords: плюмбум телурид
легування
пресування
термо-ЕРС
Issue Date: 2019
Citation: Прокопів В. В. Термодинамічний аналіз дефектної підсистеми кристалів плюмбум телуриду з домішкою оксигену / В. В. Прокопів, І. В. Горічок, Т. О. Семко, Р. О. Дзумедзей, Г. Д. Матеїк, О. І. Хшановська // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №1. - С. 40-45.
Abstract: Досліджено електрофізичні властивості (питома електропровідність, коефіцієнт термо-ЕРС, ефект Холла) плюмбум телуриду отриманого пресуванням порошку. При цьому порошок попередньо проходив термічну обробку при 300 оС на повітрі для насичення його оксигеном. Для інтерпретації отриманих експериментальних даних запропоновано модель дефектної підсистеми легованих оксигеном кристалів плюмбум телуриду.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/530
Appears in Collections:Т.20, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3535-10727-1-PB.pdf261.76 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.