Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/531
Title: Application of modulation spectroscopy for defining band gap of Cd1-xMnxTe solid solution
Authors: Махній, Віктор Петрович
Горлей, Павло Петрович
Березовський, Михайло Михайлович
Keywords: напівпровідник
ширина забороненої зони
модуляційна спектроскопія
Issue Date: 2019
Citation: Махній В. П. Застосування модуляційної спектроскопії для визначення ширини забороненої зони твердого розчину Cd1-xMnxTe / В. П. Махній, П. П. Горлей, М. М. Березовський // Фізика і хімія твердого тіла. - 2019. - Т. 20. - №1. - С. 46-49.
Abstract: Для визначення ширини забороненої зони монокристалічних твердих розчинів Cd1-xMnxTe, властивості яких змінюються з молярним складом x та якістю підготовки поверхні, використано модуляційну спектроскопію. Виявлено, що для таких зразків доцільно вимірювати диференційний спектр пропускання, основний пік якого регулюється складом x та товщиною підкладки d. Відповідно, потрібно виміряти Eg(d) принаймні для трьох зразків однакового складу та різної товщини. Використовуючи такі дані, екстраполяцією залежності Eg(d) в логарифмічній шкалі у точці перетину з віссю енергії lg d = 0 отримано значення ширини забороненої зони, що відповідає товщині зразка 1 мкм.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/531
Appears in Collections:Т.20, №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3522-10728-1-PB.pdf227.1 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.